Araş. Gör. CANSU AYVAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. CANSU AYVAZ

T: (0282) 250

M coksel@nku.edu.tr

W coksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Bitki Koruma (DK)
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi´ ye Karşı in vitro Koşullarda Farklı Uçucu Yağlarının Etkisi (2014)
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MİRİK M., ÖKSEL C., Bülbül M., Identification of Bacterial Cnker Caused by Pseudomonas syringae pv. syringae on Sweet Cherry Trees in Tekirdag, Communications In Agricultural And Applied Biological Sciences, 2016.
Özgün Makale Alan Endeks
2. MİRİK M., ÖKSEL C., Bülbül M., Tekirdağ ilinde kirazda bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu, Bitki Koruma Bülteni, vol. 56, pp. 385-397, 2016.
Özgün Makale Alan endeksi
3. ÖKSEL C., Evaluation of Some Commercial Products of Entomopathogenic Fungi as Biocontrol Agents for Aphis fabae Scopoli (Hemiptera:Aphididae), Egyptian Journal of Biological Pest Control, vol. 24, pp. 225-228, 2014.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖKSEL C., MİRİK M., Zeytin dal kanseri etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ye karşı in vitro koşullarda farklı bitkilerin uçucu yağlarının etkisi, BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, cilt 4, ss. 265-275.
Özgün Makale CAB ABSTRACTS, CROP SCIENCE DATABASE
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MİRİK M., ÖKSEL C., Sustainable Approaches To Controlling Plant Pathogenic Bacteria, Bölüm: Plant Pathogenic Bacteria Control Through Foliar Application, Yayın Yeri: CRC Press. Taylor & Frsncis Group, Editör: Kannan V., Bastas K., K., 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ayvaz c., altın i., mirik m., Biological control with candidate antagonist bacteria against Pseudomonas syringae pv. tomato and Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, ISAF 2017 (18.10.2017-20.10.2017).
Sözlü Bildiri
2. altın i., ayvaz c., bingül e., mirik m., Bacterial spot (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) biocontrol by using potential antagonist bacteria in vitro conditions in Turkey, Agrosym 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
3. ayvaz c., altın i., dolaz c., mirik m., BIOLOGICAL CONTROL WITH CANDIDATE ANTAGONIST BACTERIA AGAINST BACTERIAL FRUIT BLOTCH, Agrosym 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
4. altın i., ayvaz c., bingör e. ., mirik m., In vitro inhibition of bacterial speck of tomato Pseudomonas syringae pv. tomato by soil- borne antagonistic bacteria in Turkey, Agrosym 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
5. ayvaz c., altın i., erdoğan z., mirik m., RHIZOSPHERA ASSOCIATED SOIL BACTERIA EFFECIVE AGAINST PSEUDOMONAS SYRINGAE pv. PHASEOLICOLA IN IN VITRO CONDITIONS, Agrosym 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
6. öksel c., korkmaz f., şamlı e., mirik m., Effect of some plants extract against Escherichia coli and Salmonella sp., Balnımalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Poster
7. Avcı S. H., Mirik M., Altın İ. ., Öksel C., Identification and prevalebce of bacterial blight of walnut (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) on walnur orchards in Edirne, 2nd International Agribalkan Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri
8. Mirik M., Öksel C., Altın İ., Identification, genotypic and phenotypic characterization of causal disease agents of bacterial canker on sweet cherry trees in Tekirdag province of Turkey, 2nd International Agribalkan Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri
9. Sancar E., Mirik M. ., Öksel C., Altın İ., Prevalence of bacterial knot disease and identification of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi in Tekirdag, 2nd International Agribalkan Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Poster
10. öksel c., tenikecier H. S., Orak A., Mirik M. ., The effect of PGPR on germination of some legume forage crops seeds, 2nd International Agribalkan Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri
11. MİRİK M., ÖKSEL C., Bülbül M., Kiraz dal yanıklığı etmenlerinin tanısı fenotipik ve genotipik karakterizasyonu, Turkey 6 th Plant Protection Congress with International Participation (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
12. MİRİK M., ÖKSEL C., Bülbül M., Identification of bacterial canker caused by Pseudomonas syringae pv syringae on sweet cherry trees in Tekirdağ, 68 th International symposium on crop protection (17.05.2016-17.05.2016).
Tam metin bildiri
13. MİRİK M., ÖKSEL C., Effect of Essential Oil Against Bacterial Cancer Disease Caused by Clavibacter michiganensis subsp michiganensisin in vitro Conditions, 18. International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
14. ÖKSEL C., MİRİK M., Effect Of Essential Oil Against Bacterial Knot Disease Caused by Pseudomonas savastanoi pv savastanoi in in vitroConditions, 18. International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
15. MİRİK M., MERVE B., ÖKSEL C., PREVALENCE, ISOLATION AND IDENTIFICATION OF BACTERIAL CANKER PATHOGENS ON SWEET CHERRY TREESIN TEKIRDAG, 2. International Workshop On Bacterial Diseases Of Stone Fruits And Nuts (21.04.2015-24.04.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖKSEL C., MİRİK M., Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis e Karşı in vitro Koşullarda Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu (02.09.2014-04.09.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. KİRAZ DAL YANIKLIĞI ETMENLERİNİN TANISI, FENOTİPİK VE GENOTİPİK KARAKTERİZASYONU, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.03.2016-10.10.2016.
2. Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi´ ye Karşı Farklı Bitkilerin Uçucu Yağlarının Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 25.03.2014-29.03.2015.
Üyelikler
Türkiye fitopatoloji derneği, Üye, 2014-.